YRITYSVASTUU2019-05-24T16:57:19+03:00

Palvelumme ovat tilaajavastuulain mukaisesti tuotettuja

Tilaajavastuulaki

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista.

Verovelkatodistus

Tarkista verovelkatodistuksemme tästä

Tilaajavastuulaki

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista.

Erityisryhmien työllistäminen

Toimimme yhteystyössä eri tahojen kanssa edistääksemme eri eritysryhmistä tulevien henkilöiden työllistämistä. Teemme yhteystyötä mm. kaupunkien työvalmennuksen, Vantaan kaupungin vammaispalvelun ja eri säätiöiden kanssa sekä olemme mukana työllistämässä henkilöitä, joiden on vaikea hakea töitä ja työllistyä. Työllistämme erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä. Erityisryhmien työllistämistä teemme resurssiemme mukaan.

Yrityksemme kohtelee asiakkaita, henkilökuntaa ja työnhakijoita yhdenvertaisesti
riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.