Työstösivu

Kirjoita tekstisi tähän...

®TAIMI-siivousohjelma

Tiloihinne tehty - ammattimaisesti ja vastuullisesti suunniteltu.

Haluamme luoda pitkäaikaista yhteistyötä asiakkaidemme tarpeisiin vastaten. ®TAIMI-siivousohjelma on joustava ja ammattimainen kokonaisuus onnistuneen siivouspalvelun takaamiseksi. Tämän ainutlaatuisen, kokonaisvaltaisen palveluohjelman saat vain meiltä Freshico Puhtauspalveluilta! ®TAIMI-siivousohjelma on palvelutarjouksemme ja täten aina veloitukseton.

Istutetaan yhteistyön TAIMI ja kasvatetaan sitä yhdessä!

®TAIMI-siivousohjelmaan sisältyy

1. Selkeä palvelutarjous

Palvelutarjouksessa on kiinteä hinta siivouspalvelulle ja yksityiskohtainen kuvaus siivoustyöstä ja työajankäytöstä. Siivoussopimukseen sisältyvät selkeät työtunnit on  määritelty; kerromme avoimesti työhön käytettävän ajan. Tiedät mitä ostat! Tarjoukseen sisältyvät työssä käytettävät siivousvälineet ja -aineet.

2. Palvelukuvaus ja viikkosuunnitelma

Tarkka kuvaus eri tiloissa tehtävistä siivoustöistä ja työvaiheista. Yksiselitteinen kuvaus mitä palveluun sisältyy ja milloin asiat toteutetaan. Lisäksi kuvaus sisältää myös harvemmin toteutettavat sopimukseen kuuluvat ylläpitosiivoustyöt aikatauluineen. Kaikki työtehtävät on huomioitu työajassa ja ne toteutetaan suunnitelmallisesti. Siivoustyöntekijän on helppo siirtää työ paperilta käytäntöön onnistuneesti. 

3. Työohjeet siivoustyöntekijälle

Sopimuksen syntyessä varmistamme palvelun toimivuuden käytännössä tekemällä siivoustyöntekijälle yksityiskohtaisen työohjeen palvelukuvauksestanne ja viikkotyöohjeestanne. Sovimme kaikille tehtäville tarkan suoritusajankohdan, jolloin siivooja tietää kulloinkin käytössä olevan työajan ja tilan käyttäjät voivat seurata työn toteutumista. Lupaamme siivoustyöntekijöillemme selkeät kirjalliset työohjeet ja työnopastuksen. Tästä lupauksesta pidämme kiinni!

4. Tilakohtaiset työvaiheohjeet siivoustyöntekijälle

Sopimuksen syntyessä ®TAIMI-siivousohjelmaan sisältyvät tilakohtaiset työvaiheohjeet, jolla varmistetaan työn sujuvuus ammattimaisesti ja aina samalla tavalla kussakin tilassa. Työ suoritetaan siivoustyöntekijästä riippumatta aina samalla tavalla ja samoilla siivousvälineillä ja -menetelmillä. 

5. Selkeästi sovittu yhteistyö

Sopimuksen syntyessä saatte asiakaskirjeen, jossa olemme koonneet yhteen teille tärkeimmät asiat pitkäaikaisen yhteistyön luomiseksi. Yhteistyön pohjana on aina selkeät sopimusehdot. Yhteydenpito on suunnitelmallista ja palveluntuottajana huolehdimme kontaktoinnista. Olemme joustavia ja neuvottelukykyisiä. 

6. Muutostilanteiden järjestely

Vakituisen siivoustyöntekijän lisäksi työn ja laadun sujuvuus on varmistettu tiimialueiden avulla. Tiimialuevastaavat on koulutettu työnopastamaan, joten siivoustyöntekijöiden opastus on oikeasti mahdollista muulloinkin, kuin siivouksen aloituksen yhteydessä. Kullakin työntekijällä on oma vastuukohteensa, mutta työtä käydään tekemässä myös pareittain. Näin vuosiloman, sairastumisen tai äkillisen poissaolon sattuessa tiimialueella on aina useampi toimitilanne ja työtehtävät tunteva henkilö. Tämä suunnittelu sisältyy aina ®TAIMI-siivousohjelmaan.

®TAIMI-siivousohjelman toteutus

Näin sopimusasiakkaidemme siivouspalvelu tuotetaan

Palvelun tuottaminen

®TAIMI-siivousohjelmaa on toteuttamassa noin 70 siivoustyöntekijää. Yrityksemme henkilöstöön ja vastuualueisiin pääset tutustumaan tästä. Siivoustyöntekijämme on esitelty henkilöstö-välilehdellä. Kerromme työntekijän työsuhteen alkamisajankohdan, vastuualueet ja onko hän saanut esimerkiksi Kuukauden onnistuja-palkinnon.  

Siivoustyöntekijöiden lähiesimiehenä toimii palveluesimies Susanna Virtaanvuo. Hän on myös asiakkaidemme yhteyshenkilö, joten tiedon siirtyminen on nopeaa ja tehokasta. 

Siivoustyöntekijät työskentelevät maantieteellisillä tiimialueilla. Kullakin tiimialueella on tiimialuevastaavia. He tekevät siivouksen laadun valvontaa ja työnopastusta palveluesimiehen lisäksi. Lisäksi muutamia siivoustyöntekijöitä on koulutettu työnopastamaan, mikäli työntekijä on tuntenut tehtävän itselleen sopivaksi. Isoimmissa asiakaskohteissamme on myös kohdevastaavat, jotka valvovat myös dokumentoidusti siivouksen laatua kyseisessä kohteessa. 

Yrityksemme matalan organisaatiorakenteen sekä johdon käytännön kokemuksen ja alan koulutuksen avulla pystymme vastaamaan yleisimpiin palveluntuottamisen ongelmiin ennaltaehkäisevästi. Olemme vuosia työskennelleet vaikuttaakseemme  
- palvelumme joustavuuteen ja selkeyteen,
- muutostilanteiden huomaamattomaan hoitamiseen tiimialueen kohdeosaamisella,
- siivoustyöntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseen,
- siivoustyöntekijöiden työaikojen realistisuuteen,
- tavoitettavuuteen (asiakkaalle oma yhteyshenkilö) 
- että siivoustyöntekijöiden käytössä on uudet ja ajanmukaiset siivousvälineet, jotka ovat asiakaskohteeseen sopivat
- pyykkihuollon toimivuuteen, jotta siivouksellamme vaikutamme pintojen puhtauteen
- palvelun kilpailukykyiseen hinnoitteluun, unohtamatta siivouksen tarkoitusta; pintojen puhtautta ja hyvää sisäilmaa
- kustannustehokkuuteen töiden yksilöllisen jaksotuksen kautta, määritellyt työajat ja töiden toteutumisen seuranta


Asiakaspalvelumme

Näin palvelemme ®TAIMI-siivousohjelman sopimusasiakkaitamme

 • Olemme hyvin tavoitettavissa; palveluesimies Susanna Virtaanvuo on yhteyshenkilö kaikissa siivouspalveluun liittyvissä asioissa. Yhteydenpito on helppoa ja nopeaa, koska yhteyshenkilönne tuntee teidät ja toimitilanne.
 • Sopimuksen alkaessa palveluesimies lähettää asiakaskirjeen, jossa kerromme keskeisimmistä huomioitavista asioista, jotta yhteistyömme alkaa helposti ja selkeästi.
 • Laadimme aina asiakkaillemme yhteydenpitosuunnitelman. Seuraamme laatua ja pidämme yhteyttä tasaisin väliajoin. Asiakkaanamme ei tarvitse huolehtia yhteydenpidosta.
 • Kerromme asiakkaillemme yrityksemme kuulumisia ja ajankohtaisia siivoukseen liittyviä asioita myös kuukausittaisessa asiakaskirjeessä.
 • Palveluesimies seuraa siivouksen laatua yhdessä asiakkaan yhteyshenkilön kanssa tasaisin väliajoin. Dokumentoimme laaturaportit ja toimitamme ne sähköpostitse asiakkaalle. Kiertojen avulla siivouksen yksityiskohdat päivittyvät tasaisin väliajoin ja siivouspalvelu on ajantasaista.
 • Laatukierrolla on mahdollista välittää terveisiä vaivattomasti siivoustyöntekijälle ja kuulla palveluesimiehen kautta siivoustyöntekijän mietteitä.
 • Palveluesimies dokumentoi yhteiset asiat asiakasrekisteriimme. 

Asiakaspalveluumme kuuluvat

- nimetty yhteyshenkilö; palveluesimies,
- suunnitelmallinen yhteydenpito
- palveluesimiehen tekemät laatukierrot,
- tiimialuevastaavan tekemä laadunvalvonta,
- siivoustyöntekijän omavalvonta,
- muutostilanteiden järjestely sujuvasti tiimialueiden osaamisen avulla
- yhteistyön dokumentointi
- saniteettitarvikkeiden tilauksesta huolehtiminen (saniteettitarvikkeiden tilaajalle)
- lisäpalveluiden kartoitus ja kausittaisista töistä muistuttaminen
- siivousväineiden toimittaminen, päivittäminen, välinehuolto ja pyykkihuolto 


- tunnetut ja luotettavat yhteystyökumppanit erikoissiivouksiin

Olemme keskittyneet tuottamaan laadukasta ylläpitosiivousta yrityksille ja taloyhtiöille. Haluamme kuitenkin tarjota asiakkaillemme myös laadukasta ja luotettavaa suursiivousta. Hankinta on helppoa yhteyshenkilömme kautta. Suursiivousosastomme muodostaa tarkkaan valitsemamme yhteistyökumppanit, joilla on vankka ammattitaito ja kokemus monipuolisten suursiivoustöiden toteuttamisesta. 

Siivoustyöntekijät, työhyvinvointi ja sitoutuminen

 • Työllistämme omalla rekrytointiprosessillamme Lumentia Henkilöstöpalveluiden osaamisen kautta siivoustyöntekijät suoraan Freshico Puhtauspalveluiden palvelukseen. Rekrytointiprosessi on siivoustyöntekijöille suunniteltu ja vuosia käytetty ja yksityiskohtaistettu. Tavoittelemme sitoutuvuutta rekrytointiprosessista lähtien; selvitämme tarkasti työntekijän työtarpeen ja mahdollisuudet työskennellä.
 • Uudet siivoustyöntekijät perehdytetään toimistollamme Pohjois-Haagassa. Perehdytys ja työnopastus jatkuvat asiakaskohteissamme siivoustyöntekijän omalla tiimialueella. Kun siivoustyöntekijä on omaksunut yrityksemme käytännöt, voi hän tulla asiakaskohteen vastuusiivoojaksi.
 • Tiimialueiden avulla
 • kuuluessaan työntekijä oppii tuntemaan työkavereita, vastuun tunne työtä kohtaan kasvaa ja yhteisöllisyys vahvistuu. Tiimin työntekijät tuntevat alueen työkohteet, jolloin esimerkiksi sairastapauksissa sijaitseminen on helppoa.TÄHÄN KUVA TYÖNTEKIJÄSTÄ
TÄHÄN KUVA TYÖNTEKIJÄSTÄ

Jatkuva työnopastus

Tiimialueet
Viestintä, kk-puhelu
Palkitseminen, kk-onnistuja
Palautteen antaminen (+katso yltä, mitkä pätee myös työntekijöiden kohdalla)

Siivoustekniset asiat

Siivousvälineet ja aineet
Pyykkihuolto

Siivouspyykeen taittelu


Koronavirus

TILAKOHTAISET OHJEET! Sopimukseen sisältyvät aina työssä käytettävät siivousvälineet ja -aineet. Opastetut siivoustyöntekijät työskentelevät ammattimaisesti standardisoitujen työvaiheiden mukaisesti. Olemme investoineet koko toiminta-aikamme siivouspyyhkeisiin, jotta siivoustyöntekijän on mahdollista puhdistaa pinnat eikä likaa siirretä pinnalta toiselle.

Suurin yksittäinen investointimme on siivouspyyhkeet. Palvelumme kulmakivi on lian poistaminen pinnoilta. Vedettömän siivouksen toteuttamiseen on varattu riittävä määrä siivouspyyhkeitä jokaiseen asiakaskohteeseemme. Näin siivouspyyhkeitä käytetään käytännössä:

- Likaiset siivouspyyhkeet noudetaan siivottavista toimitiloista tasaisin väliajoin
- Likapyykkien noutamisen yhteydessä tilalle jätetään runsaasti puhtaita siivouspyyhkeitä
- Likaiset siivouspyyhkeet toimitetaan pesulaan ja samalla pesulasta saadaan puhtaat pyykit pyykkikiertoon tilalle
- Siivoustyöntekijä käyttää yhdellä siivouskerralla useita siivouspyyhkeitä, jotka hän kosteuttaa valmiiksi. Siivouspyyhkeet huuhdellaan aina juoksevan veden alla, eikä likaisessa sangossa seisovassa vedessä.

Pyykkihuolto hoituu yhdellä kuljetuskerralla; puhtaat pyykit toimitetaan siivouskeskukseen ja likapyykit kerätään mukaan. 

Ympäristö

Joutsenmerkityt, Suomalaiset puhdistusaineet
Tiivisteet, ei turhaa pakkausjätettä, puhdistusaineet vain pestäville pinnoille ylläpitosiivouksesta

Huomioimme toiminnassamme ympäristöä säästävät asiat

 • Pyrimme kemikaalien käytössä vähimmäismäärään ja käytämme siivouksessa mikrokuitupyyhkeitä. Yhdessä mikrokuitupyyhkeessämme on noin 32m2 puhdistavaa pinta-alaa.
 • Tilojen käyttäjät eivät altistu turhille kemikaaleille. Puhdistusaineita käytetään vain pestäville pinnoille ja vain tarvittaessa muille pinnoille. 
 • Puhdistusaineiden käytössä noudatetaan annosteluohjeita, jotka takaavat parhaan puhtaustason. Yliannostelu voi puhdistusaineen osien kerrostuessa pinnalle aiheuttaa pinnan nopeampaa likaantumista. 
 • Kemikaalit ovat pakattu mahdollisimman tiiviisti. Käyttöliuos laimennetaan veteen, jolloin pakkausjätettä syntyy mahdollisimman vähän. Pakkaukset ovat muovin kierrätykseen sopivia.
 • Pyrimme siivouksessa jätesäkeistä ja pakkauksista aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentämiseen riittävä hygienia huomioiden. 
 • Huomioimme ympäristön liikkumisessa asiakaskohteiden välillä. Olemme mahdollistaneet työntekijöidemme liikkumisen julkisilla kulkuneuvoilla tai jopa pyörällä tai kävellen. 
 • Olemme keskittäneet pyykkihuollon ja tavarantoimitukset.
 • Noudatamme aina asiakaskohteen ympäristöohjeita/-ohjelmaa.
 • Keksitkö sinä mitä voisimme tehdä paremmin ympäristöasiat huomioon ottaen? Kerro siitä meille!

Kuvassa pitkäaikaisin työntekijämme Matti. Hän on palvellut asiakkaitamme jo vuodesta 2012 alkaen. 

Vedettömän siivouksen avulla pinnat pysyvät puhtaina liasta, kemikaaleista tai esimerkiksi saippuakerrostumasta, joka kerää pintaan pölyä. Hyvästi harmaat, pölyiset lattiat!