TOIMINTATAVAT2019-05-28T15:03:17+03:00

Toimintatapamme lisäävät työn laatua ja työhyvinvointia

Tiimialueet

Freshico Puhtauspalveluiden asiakaskohteet on jaettu alueellisesti tiimialueisiin. Tiimialueella työskentelee 2-6 siivoustyöntekijää ja he muodostavat kunkin alueen tiimin. Jokaiselle tiimialueella toimii nimetty, tiimin sisällä toimiva tiimialueen vastaava. Siivoustyön lisäksi tiimialueen vastaavat käyvät kohteissa toimittamassa siivousvälineitä, huolehtimassa pyykkihuollosta sekä tekemässä laadunvalvontaa. Tiimialuevastaavat työskentelevät yhdessä siivoojan ja koko alueen tiimin kanssa, opastavat työtehtäviä ja varmistuvat niiden oikeasta toteuttamisesta.

Tavoitettavuus

Freshico Puhtauspalvelut nimeävät teille oman yhteyshenkilön. Hänen kauttaan voitte hoitaa kaiken siivoukseen liittyvät asiat. Palvelun tuottaminen ja sen vaivattomuus asiakkaalle syntyvät yhteistyön kautta. Hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi nimeämme heti palvelun alkuvaiheessa myös asiakkaalta yhteyshenkilön. Yksilöllistä palvelua tehdään yhdessä.

Laadunseuranta

Tavoitteemme on näkyä asikkaillemme myös silloin, kun kaikki asiat hoituvat hyvin. Laadunseurannan ja yhden yhteyshenkilön kautta tapahtuvan helpon yhteydenpidon myötä otamme nopeasti ja helposti asiakkaamme toiveet huomioon. Dokumentoitua laadunseurantaa teemme jokaisella asiakkaallamme sopimuksen mukaan, taajuus riippuu asiakkaamme toiveista ja siivouskohteesta.  Kevätkaudella tammi-huhtikuu 2019 laadunseurannan keskiarvo on ollut 2,98. (korkeimman pisteluvun ollessa 3)

Ongelmatilanteet

Ongelmatilanteita emme aina voi välttää – olemmehan kaikki ihmisiä ja meille sattuu virheitä. Kannamme kuitenkin vastuun virheistämme. Jos huomaamme puutteen siivouksessa tai saamme siitä tiedon asiakkaalta,

  1. otamme asian heti käsittelyyn
  2. tiedotamme asiakasta, jos kyseessä on asia, jota emme pysty ratkaisemaan ja usein myös ehdotamme ratkaisua asiaan
  3. varmistamme, että asia tulee korjattua
  4. kiinnitämme asiaan huomiota myös jatkossa ja dokumentoimme reklamaation
  5. tiedotamme asiakasta, miten asia on hoidettu
  6. liitämme asiasta erityismaininnan työnopastusmateriaaliin
Pyydä siivouspalvelutarjous tästä!