TOIMINTATAVAT2019-01-29T13:47:21+02:00

Asiakkaalle palvelustamme näkyy vain pieni osa

Palvelun tuottamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tehdään paljon työtä eri osa-alueilla. Palvelun suunnittelussa ja hinnoittelussa kaikki osa-alueet on huomioitava, vaikka palvelun ostajalle työvaiheista näkyy vain pieni osa.

Siivouspalvelussa erityisesti epäonnistumiset nousevat esille, koska kyseessä on tukipalvelu. Palvelun toimiessa moitteettomasti, on se usein hyvinkin huomaamatonta. Tavoitteemme onkin näkyä myös positiivisesti, asiakkaan toiveita kunnioittaen, esimerkiksi yhteisen laadunseurannan ja yhden yhteyshenkilön kautta tapahtuvan helpon yhteydenpidon myötä.

Reklamaatiotilanteita emme voi välttää – olemmehan kaikki ihmisiä ja meille sattuu virheitä. Kannamme kuitenkin vastuun virheistämme. Jos huomaamme puutteen siivouksessa tai saamme siitä tiedon asiakkaalta;

 • otamme asian heti käsittelyyn
 • tiedotamme asiakasta, jos kyseessä on asia, jota emme pysty ratkaisemaan ja usein myös ehdotamme ratkaisua asiaan
 • varmistamme, että asia tulee korjattua
 • kiinnitämme asiaan huomiota myös jatkossa ja dokumentoimme reklamaation
 • tiedotamme asiakasta, miten asia on hoidettu
 • liitämme asiasta erityismaininnan työnopastusmateriaaliin

Haluamme pelata samassa joukkueessa, yhdessä asiakkaan kanssa, yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi!

Tavoitettavuus on ykkösluokkaa!

Freshico Puhtauspalvelut nimeävät teille oman yhteyshenkilön. Hänen kauttaan voitte hoitaa kaiken siivoukseen liittyvät asiat. Palvelun tuottaminen ja sen vaivattomuus asiakkaalle syntyvät yhteistyön kautta. Hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi nimeämme heti palvelun alkuvaiheessa myös asiakkaalta yhteyshenkilön. Yksilöllistä palvelua tehdään yhdessä.

Nämä asiat näkyvät asiakkaalle:

 • Laatukierrot
 • Epäonnistuminen – reklamaatio
 • Yhteyshenkilön tiedottaminen ja yhteydenpito puheluin ja sähköpostein
 • Lisäpalveluiden tilaaminen ja tarjoukset nimetyn siivouksen yhteyshenkilön kautta

Taustalla tehtävät työt onnistuneeseen palveluun:

 • Lisäpalveluiden tilaus (esimerkiksi saniteettitarvikkeiden riittävyydestä huolehtiminen)
 • Reklamaatioiden käsittely, korjauksen ja asian toimivuuden varmistaminen jatkossa
 • Tavarantoimitukset ja pyykkihuolto
 • Siivouksen omavalvonta ja raportointi
 • Erityistilanteiden järjestely – lomat, sairaspoissaolot, äkilliset poissaolot (esimerkiksi työsuhteen purkautuminen koeajan puitteissa)
 • Sijaisten ja tiimien opastus asiakkaan toimitiloissa
 • Sijaisten ja tiimien suunnittelu
 • Työnopastus asiakkaan toimitiloissa
 • Uuden työntekijän perehdytys
 • Työntekijän rekrytointi
 • Palvelun suunnittelu – Asiakaskohtaisen työnopastusmateriaalin laatiminen
 • Siivoustekninen suunnittelu
 • Tarvittavien siivousvälineiden kartoitus ja toimitus
Facebook
Facebook